rezultaty-285-tirazha-zolotoj-podkovy-za-14022021-754044f