rezultaty-284-tirazha-zolotoj-podkovy-za-07022021-1c6efc0